KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet

De maatregelen die staatssecretaris Wilma Mansveld heeft aangekondigd bij de evaluatie van de Taxiwet, zullen na de zomer omgezet worden in wetgeving. De wijzigingen kunnen op waardering rekenen bij KNV Taxi. “Het is een lastenverlichting voor de taxibranche”, vertelt Bertho Eckhardt, voorzitter KNV Taxi. “We zijn het met de meeste punten eens. Er is alleen wat verdeeldheid over de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer.”

knv

Uber had eigenlijk de evaluatie ‘gekaapt’, maar daar heeft het ministerie goed op gereageerd, vindt hij. “De staatssecretaris is heel duidelijk; UberBlack en Uberlux zijn prima, zolang ze gebruik maken van officiële taxi’s. En dat maken we mogelijk met wat aanpassingen van de wet. UberPop blijft illegaal. Dat is precies hoe KNV er ook in staat.”

Vakbekwaamheid

Vrijwel alle maatregelen zijn bepleit door KNV Taxi. “Alleen als het gaat om de afschaffing van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer zijn we verdeeld binnen de vereniging”, erkent Eckhardt. “We hebben daar gemengde gevoelens over. Formeel zijn we als vereniging tegen die afschaffing. Er bestaat risico op ééndagsvliegen in de straattaxibranche. Maar we weten ook dat je door het halen van het huidige diploma niet een betere ondernemer wordt, die betere service aan zijn reizigers levert.”

Het risico op ééndagsvliegen zal in de praktijk meevallen, verwacht Eckhardt. “Er zijn nog altijd behoorlijk wat drempels voor toetreding. Denk aan 1500 euro aan Kiwa voor de vergunning die voorlopig nog niet weg is, aanschaf Boordcomputer Taxi, taxameter, RDW-keuring, verplichte blauwe kentekenplaten, chauffeurspas, noem maar op. En in de grote steden is de markt nu behoorlijk gereguleerd via de TTO-verordening.”

VOF en Procuratie

Bovendien is het volgens Eckhardt een goede zaak dat schimmige constructies zoals sommige VOF en Procuratie straks niet, of in ieder geval minder vaak, voor zullen komen. “Een procuratiehouder in de straattaxibranche kan geld uit de sector wegtrekken, zonder waarde toe te voegen. Want er zijn talloze zzp-taxichauffeurs die veel geld betalen voor zo’n persoon en daar niets voor terug krijgen. Behalve dan dat zij zijn vakbekwaamheid mogen ‘lenen’. Daar worden zowel de reiziger als de sector als geheel niet beter van.”

Eigenlijk was de evaluatie bedoeld om de TTO-wetgeving in de grote steden te bestuderen. De KNV Taxi-voorzitter vindt het jammer dat Mansveld zich geen warm voorstander van TTO heeft getoond in de evaluatie.

TTO

“Dat verbaast me. TTO zorgt voor een gezonde ordening van de markt. De chauffeurs hebben nu een identiteit, zijn niet meer anoniem. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is er sinds de invoering van TTO meer rust op de markt, de kwaliteit is toegenomen. En dat is allemaal best rustig gegaan”, vindt Eckhardt.

Hij vindt dat alle lokale besturen de keuze zouden moeten kunnen hebben om TTO-wetgeving in te voeren in hun gemeente als ze dat zouden willen. “Ik vind niet dat de Rijksoverheid voor hen die keuze mag maken. Laat gemeentebesturen dat zelf beslissen. Als steden als Arnhem en Den Bosch vinden dat dergelijke systemen nodig zijn, dan moet die ruimte er zijn. Daarom vindt KNV Taxi dat alle steden de optie zouden moeten hebben. Beperk het niet tot de huidige zeven.”

Gemeenten

KNV Taxi heeft zich dan ook de afgelopen jaren actief ingezet voor de TTO in diverse gemeenten. “Het is een mooi voorbeeld van een project dat de overheid samen met de sector opzet. En als de Rijksoverheid bang is dat het teveel geld kost, laat dan de gemeenten zelf beslissen of ze er budget voor over hebben.”

De overige maatregelen zoals aangekondigd door Mansveld zorgen voor lastenverlichting. “Hoewel we graag hadden gezien dat de staatssecretaris zich over een aantal andere zaken ook zou uitspreken, zijn er geen grote gemiste kansen voor wat nu haalbaar is”, vindt Eckhardt.

Taxameterkeuring

“Wel hadden we graag gezien dat ze wat aan de jaarlijkse taxameterkeuring zou doen. “Als het apparaat eenmaal is ingebouwd, is het onnodig om dat jaarlijks te keuren. Daarvoor gaan we de lobby voortzetten. Zo’n apparaat blijft correct werken en het is onnodig duur om de jaarlijkse keuring te blijven verplichten.”

Ook was de evaluatie een mooie kans geweest om de Kiwa-tarieven opnieuw aan de kaak te stellen. “We blijven hier de aandacht op vestigen. Helaas zijn er geen Kamerleden die zich hierin willen vastbijten. Die hebben we wel nodig. Ik vrees dat er minimaal tot 2018 niets zal wijzigen op het gebied van dit monopolie en de bijbehorende tarieven, waarvoor de Staat verantwoordelijk is. Tenzij zich alsnog Kamerleden bij ons melden. Want zij kunnen de staatssecretaris ter verantwoording roepen.”

Uber

Eckhardt is in ieder geval blij dat de wensen van Uber niet zijn overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Uber wilde eigenlijk platforms en centrales een vergunning geven en tegelijkertijd alle andere taxiregels afschaffen. Gelukkig heeft IenM ervoor gekozen om de kwaliteit van de chauffeur te reguleren, en niet die van platforms. Want dan waren we per saldo waarschijnlijk geëindigd met meer regels, in plaats van minder.”

De KNV Taxi-voorzitter is blij de ILT haar jacht op de UberPop-snorders voortzet. “En hier liggen ook nog wel taken voor de Belastingdienst. Want de chauffeurs zijn niet geregistreerd als ondernemer. Dat betekent dat er volgens mij sprake is van een arbeidsrelatie en dus verkapt loondienstverband. Uber zou gewoon werkgeverspremies moeten betalen. En de chauffeurs vallen daarmee eigenlijk onder de CAO Taxivervoer. Met alle bijbehorende rechten en plichten voor zowel werkgever (Uber, red.) als werknemer (UberPop-chauffeur, red.).”

OV-markt

In de evaluatie van de Wp2000 werd ook nog gesproken over een proef waarbij er een uitzondering gemaakkt zou worden voor de plicht met blauwe kentekenplaten voor taxivervoer. “Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat Mansveld daarmee bedoelt. We zijn warm voorstander van het betrekken van taxi in de OV-markt. Maar het gaat hier om generieke wetgeving. Je kunt niet zomaar een deel van de markt daarvan vrijstellen. Dat leidt tot ongelijkheid. Dus we zijn benieuwd wat de uitwerking zal zijn van de staatssecretaris.”

Verder liet IenM weten dat de evaluatie van de Boordcomputer Taxi pas ingaat nadat de nieuwe software overal is uitgerold. Dat betekent dat de evaluatie pas medio 2016 wordt opgestart en 2017 is afgerond. De politieke visie daarop en een eventuele wetswijziging kan pas in 2018 ingaan.

BCT

Eckhardt: “We willen dat er een versnelde evaluatie komt van het BCT-project, want de markt moet nu al duidelijkheid krijgen over het kabinets-beleid. Binnenkort komt er nog een speciale brief van Mansveld aan de Tweede Kamer over de BCT. Daarin staat hopelijk meer over de BCT-plicht tussen nu en medio 2016.”

Al met al kijkt KNV Taxi tevreden terug op de evaluatie. “We hebben om vrijwel alle wijzigingen gevraagd. En Uber kan niet meer zeggen dat de wet in haar voordeel wordt gewijzigd. Onze belangrijkste inzet is gehonoreerd; dat er sprake is van een gelijk speelveld. En dat er toch nog wel bepaalde regels gesteld worden aan taxichauffeurs. Want dat blijft nodig voor een gezonde branche. Nu kijken we met belangstelling uit naar de evaluatie van de tariefstructuur. Want we vinden het nog altijd opmerkelijk dat de overheid zich bemoeit met de prijsstelling van ondernemingen.”

Bart Pals

Wijzigingen taxiwet

Hierbij de voorgestelde wijzigingen van de taxiwet nog eens op een rijtje. In totaal noemt Mansveld zeven belangrijke wijzigingen die voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:

  • Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning.
  • Afschaffen plicht voor taxichauffeurs om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
  • Mogelijk maken digitale alternatieven voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
  • Wijzigen verplichte uitreiking van een ritbon in verplichte aanbieding, zo mogelijk in digitale vorm.
  • Schrappen taxameterplicht bij vaste prijsafspraken in het taxivervoer. Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te gebruiken. Enige uitzondering is het contractvervoer. Voorgesteld wordt deze uitzondering te verbreden naar alle gevallen waarin voorafgaand aan de taxirit een vaste prijsafspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.

In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:

  • Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen. Er is immes al een continue screening op de VOG-status van een taxichauffeur.
  • Het schrappen van de VOG eis voor ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal kan verdwijnen.

Bovenstaand interview is onlangs gepubliceerd in het vakblad Nederlands Vervoer. Meer informatie via www.nederlands-vervoer.nl

Bron: Taxipro

KNV Taxi-voorzitter Eckhardt over de evaluatie taxiwet was last modified: februari 11th, 2019 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT