‘Taxisector zit gevangen in het systeem van aanbestedingen’

De huidige systematiek waarbij taxivervoer als systeem wordt aangeboden aan klanten via aanbestedingen is een doodlopende weg met alleen maar verliezers. De taxisector is gevangen in het systeem. Dat zei voorzitter Bertho Eckhardt van KNV dinsdag tijdens het Congres Contractvervoer in Houten. Om de branche weer gezond te maken, dienen er volgens hem diverse maatregelen te worden genomen. Dat kan bijvoorbeeld door het in kaart brengen van reizigersstromen via Big Data, het afsluiten van langjarige contracten, directe klantbeoordelingen, pilots met prijsdifferentiatie in de consumentenmarkt, persoonsgebonden budgetten en raamcontracten waarbij de klant uit meerdere vervoerders kan kiezen.

 

“We kunnen vaststellen dat de taxibranche op slot zit. Het contractvervoer kraakt onder de aanbestedingen, omdat de prijzen te laag zijn. Het afgelopen jaar zat 40 procent van de taxi-ondernemers in het contractvervoer in de rode cijfers. Dat gaat nu richting de 50 procent. Dat heeft met de aanbestedingscyclus te maken, waarbij de prijzen steeds lager worden. Opdrachtgevers zien ook in dat dit niet de vorm is.”

Daar komt nog eens de transitievergoeding bovenop die Eckhardt een doorn in het oog is. “Het effect wat de overheid met de transitievergoeding beoogt te veroorzaken, wordt niet bewerkstelligd. Bedrijven komen hierdoor onder water te staan.”

Toekomstscenario’s

De KNV-voorzitter beschreef tijdens het congres in Houten vier toekomstscenario’s. Een ervan is dat het contractvervoer een nichemarkt wordt. Dit gebeurt volgens Eckhardt als de krimp van het contractvervoer verder doorzet. Een tweede ontwikkeling is ‘veranderende mobiliteitspartronen’. “In de regio’s wordt er bezuinigd op het OV. Hier liggen kansen voor de taxibranche. Doordat het OV verdwijnt, gaat de klant zich anders gedragen en zal andere eisen stellen aan de concessiehouder.”

De ‘applification van dienstverlening’ is een trend die inmiddels is ingezet en onomkeerbaar is. “Apps maken het mogelijk om individuele ritten te bestellen. Doordat het mogelijk is om via een app een beoordeling aan een rit te geven wordt de klant steeds meer centraal gesteld.”

 Ook de komst van de zelfrijdende auto is een ontwikkeling waar de taxibranche rekening mee moet houden volgens Eckhardt. “Mercedes-Benz heeft op dit moment een zelfrijdende auto in ontwikkeling. Ik kan me voorstellen dat het contractvervoer zich daarop gaat instellen. De chauffeur verdwijnt of wordt gastheer.”

Maatschappelijke waarde

Hoe de toekomst er ook uit gaat zien, de taximarkt is volgens Eckhardt ‘een vaste waarde in mobiliteit’ en heeft daarom ook een maatschappelijke waarde. “Overheden en opdrachtgevers dienen deze maatschappelijke waarde te erkennen en te faciliteren, zodat het leidt tot een gezonde bedrijfsvoering in de sector.”

De branche moet van een gesegmenteerde naar een meer integrale aanpak gaan, vindt Eckhardt. “De consumentenmarkt is nog niet voldoende gekoppeld aan het contractvervoer. Ook met de OV-sector is een uitstekende combi te maken.” Om de reisbehoefte van de klant centraal te stellen, zou het volgens Eckhardt goed zijn als taxi-ondernemers meer samenwerking met elkaar aangaan. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van Big Data. “Informatie over gemaakte ritten wordt op dit moment niet met elkaar gedeeld. Als je dit anonimiseert, dan breng je een reis van deur tot deur in beeld.”

Beoordeling taxirit

“We moeten van te goedkoop, naar optimaal geprijsd gaan, want de kwaliteit moet geborgd zijn. Verder moeten we van indirecte naar directe klantbeoordelingen.” Eckhardt vindt dat er nu nog te veel door de opdrachtgever en de vervoerder over de klant gesproken wordt in plaats van dat er direct contact met de klant is. Over tien jaar moet iedere taxirit beoordeeld worden door de reiziger, vindt Eckhardt. “Hiermee willen we de kwaliteit en dienstverlening van het contractvervoer verbeteren en meer concurrentie in de markt brengen. Ook moet het de reputatie van de consumentenmarkt verbeteren.”

Volgens Eckhardt heeft het contractvervoer raakvlakken met de consumentmarkt, maar daar zijn de prijzen te hoog. Pilots met prijsdifferentiatie zouden kunnen helpen om weer meer consumenten de taxi in te krijgen.

Bron:TaxiPro

‘Taxisector zit gevangen in het systeem van aanbestedingen’ was last modified: september 28th, 2015 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT