Schone taxi’s krijgen de beste taxiplekken in Amsterdam

 

Elektrische- en groengastaxi’s krijgen voortaan voorrang bij de taxistandplaatsen in Amsterdam. Op de nieuwe taxistandplaats bij Centraal Station, die eind 2015 wordt geopend, krijgen schone taxi’s al voorrang. Onderzocht wordt of een ontheffing van parkeerbelasting in de openbare ruimte voor taxi’s mogelijk is.

Ook koopt de gemeente Amsterdam zelf alleen nog schoon taxivervoer in en gaat met bedrijven en instellingen in de stad in overleg om hetzelfde te doen. En er wordt een milieuzone taxi ingesteld per 1 januari 2018: voertuigen met euroklasse 4 of lager worden geweerd (de milieuzone zal ook gelden voor niet bij TTO’s aangesloten taxi’s).

Taxistandplaats

taxi amsterdamIn het najaar verhuist de taxistandplaats op het Centraal Station naar de IJzijde. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Naast de IJhal, aan de westelijke zijde van Centraal Station, komen een Kiss&Ride lus en een taxistandplaats.

Er komen hier vier opstapplaatsen. Eén hiervan is standaard gereserveerd voor een schone taxi: een elektrische taxi of een taxi die rijdt op groengas. Daarnaast komen er 26 wachtplekken, waarvan 2 voorzien zijn van laadpalen voor elektrische taxi’s en 2 exclusief bestemd voor schone taxi’s.

Slagboom

De taxi-oprit is afgesloten met een slagboom, alleen TTO-taxi’s hebben toegang tot de standplaats. Met een lichtbord wordt de volgorde van oprijden naar de opstapplaats aangegeven. Dit gaat in volgorde van aankomst, waarbij – indien beschikbaar – er altijd één ‘schone’ taxi op de opstapplaats kan staan.

Naast deze ‘taxi-oprit’ is aan deze kant van het busstation ook de oprit voor de kiss & ride-plekken. Deze kiss & ride-plekken kunnen ook worden gebruikt voor het afzetten van taxipassagiers met bestemming CS. Hoe het standplaatsmanagement precies vorm krijgt op deze standplaats wordt nader overlegd met de TTO’s.

Overleg

Vorige week was opnieuw het driemaandelijkse overleg tussen de taxibranche en de bestuurders Pieter Litjens (wethouder Verkeer) en Boudewijn van Oranje (stadsdeelvoorzitter stadsdeel Centrum). Onderwerp van gesprek was onder meer het standplaatsmanagement.

“Hoewel de taxibranche eerder aangaf zich verantwoordelijk te voelen voor goed standplaatsbeheer is het nog niet gelukt tot goede en gedragen gezamenlijke afspraken te komen”, meldt de gemeente Amsterdam.

TTO

“Het bestuurlijk team heeft daarom besloten om een verkenner aan te stellen die gesprekken met de TTO’s gaat voeren om te komen tot een gedragen voorstel voor een convenant over standplaatsmanagement tussen taxibranche en gemeente. Uitgangspunt is dat standplaatsen visitekaartjes zijn van Amsterdam”, aldus de gemeente.

Vanuit een aantal taxiorganisaties is verzocht om sterkere inzet op de handhaving op TTO-niveau. Dit draagt bij aan het terugbrengen van de sociale controle onder taxichauffeurs en draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het aanbod.

Sancties

De bestuurders hebben toegezegd dit standpunt mee te nemen en ook de zwaarte van de sanctionering te betrekken bij de evaluatie van de Taxiverordening die dit jaar wordt uitgevoerd. De handhaving op TTO-niveau heeft tot nu toe geleid tot het intrekken van 2 TTO vergunningen: die van TCM en Taxi4U.

Tenslotte werd in aanwezigheid van wethouder Choho gesproken over het concept-convenant Schone Taxi’s. De taxibranche vroeg in dit licht ook aandacht bij de wethouder voor het ontbreken van snelladers voor andere auto’s dan Tesla’s op Schiphol.

Uitstootvrij

In de Agenda Duurzaam Amsterdam heeft het Amsterdamse bestuur de ambitie uitstootvrij verkeer in 2025 uitgesproken. Om dit waar te kunnen maken werkt de gemeente samen met de stad. Zo worden met de TTO’s afspraken gemaakt die moeten leiden tot een uitstootvrije Amsterdamse taxibranche in 2025.

Op 27 mei, tijdens het overleg tussen bestuurders en de taxibranche, hebben de TTO’s en de wethouders Choho (Duurzaamheid) en Litjens (Verkeer en Vervoer) gesproken over de eerste aanzet voor het convenant Schone Taxi’s. Er is afgesproken gezamenlijk te werken aan maatregelen die de verduurzaming van de Amsterdamse taxi’s moet versnellen. De ambitie is om de gemaakte afspraken eind 2015 vast te hebben gelegd in een door de taxibranche en het stadsbestuur ondertekent convenant.

 

Schone taxi’s krijgen de beste taxiplekken in Amsterdam was last modified: september 22nd, 2015 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT