Nieuwe rij- en rusttijden overtreden wordt echt moeilijk

taxichauffeurnacht

Taxichauffeurs hoeven straks niet meer een driedaagse cursus te volgen om de rij- en rusttijden goed te weten. Het ministerie van I&M heeft de regeling veranderd, die het flink eenvoudiger gaan maken. De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2015. Belangrijkste verschil: als een zzp’er nu nog de rij- en rusttijden overtreedt, heeft hij het écht te bont gemaakt.

“De regels voor zzp’ers worden simpel”, legt Jantine Vochteloo van KNV Taxi uit. “Je hebt straks een minimale pauze en een minimale dagelijkse en wekelijkse rust. Het maakt niet uit of iemand ‘s nachts werkt, of overdag, of op zondag. Verder komt de maximering rijtijd te vervallen.”

Arbeidsduur

Vanaf 1 januari geldt er een dagelijkse pauze van minimaal 15 minuten en een minimale dagelijkse en wekelijkse rust (respectievelijk 10 uur per dag en 72 uur in twee weken in blokken van 24 uur). Bovendien geldt voor werknemers een maximale arbeidsduur van gemiddeld 48 uur in 26 weken. Ben je straks als werkgever in staat om met je werknemers (via OR of PVT) tot afspraken te komen, dan geldt dit minimumpakket aan regels. Voor zzp’ers geldt het minimumpakket sowieso; zij zijn immers eigen baas.

Eigenlijk komt het erop neer dat zzp’ers straks moet kunnen slapen en eten. Verder mogen ze ieder uur van de dag werken. Af en toe een pauze en af en toe ook een vrije dag. “De ILT zal dit controleren”, vertelt Vochteloo. “Maar ik denk dat de nieuwe regels voor de meeste zzp’ers een behoorlijke versimpeling zijn. En zeker nu de BCT-verplichting is ingegaan, is het belangrijk dat mensen niet per ongeluk een overtreding begaan. Wij zijn van mening dat het makkelijker wordt voor de chauffeurs en dus ook makkelijker te registreren.”

Loondienstchauffeurs

Chauffeurs in loondienst kunnen dezelfde mogelijkheden krijgen als zzp’ers, maar dan alleen door middel van wederzijdse afspraken tussen werkgever en werknemer. “Beide partijen moeten daartoe toestemming geven. Die afspraken moeten ook vastgelegd worden”, legt Vochteloo uit, “Je maakt als werkgevers die afspraken met je OR en/of PVT, en voor bepalingen rondom nachtarbeid en werken op zondag is individuele instemming van de betreffende werknemer nodig.”

Als een werkgever en werknemer geen afspraken maken, geldt een basispakket regels. “ILT controleert op de minimale wettelijke regels (pauze, dagelijkse en wekelijkse rust, red). Sociaal Fonds Taxi controleert bij werkgevers of op bedrijfsniveau de wettelijke regels of de met OR/PVT gemaakte afspraken worden nagekomen.”

Nachtdiensten

Als er afspraken zijn tussen werknemer en werkgever, mag een ongelimiteerd aantal nachtdiensten gedraaid worden. Als die afspraken er niet zijn, gelden de huidige regels. Dus maximaal 52 nachtdiensten per 16 weken. Of 140 nachtdiensten per 52 weken. Of 38 nachturen per twee weken. En maximaal 39 zondagen per jaar. “Maar nogmaals, als er afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer dan gelden maximaal dezelfde regels als bij zzp’ers. Dus geen limiet”, benadrukt Vochteloo.

Wel geldt er voor werknemers een maximale arbeidstijd. Die geldt niet voor zzp’ers. Maakt een werkgever met werknemers een afspraak, dan geldt: gemiddelde arbeidstijd van 48 uur per 26 weken.

Cao Taxi

Vochteloo: ”In de huidige Cao taxi is afgesproken dat het SFT gaat controleren op de arbeids- en rusttijden van werknemers. KNV blijft staan voor die afspraak, maar verwacht niet dat er daar bovenop in de toekomstige Cao taxivervoer extra bepalingen gaan komen over dit onderwerp. We volgen gewoon de wet. Die zorgt ervoor dat mensen in loondienst voldoende beschermd zijn. Ook belangrijk om te vermelden is dat werknemers altijd mogen weigeren om tussen 0:00 en 6:00 uur te werken. Een werkgever mag dus nooit nachtdiensten verplicht stellen.”

Met de nieuwe rij- en rusttijden wordt het voor iedereen in de taxibranche eenvoudiger”, vindt Vochteloo. Bovendien hoeven taxichauffeurs niet meer bang te zijn voor een boete van de ILT. Want het wordt echt moeilijk om de wettelijke regels nu nog te overtreden. Zzp’ers hebben alle ruimte om te ondernemen. En werkgevers blijven nog altijd ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat de wettelijke arbeidstijden gelden voor hun werknemers.

Taxichauffeurs

KNV Taxi is blij met de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs, die met ingang van 1 januari 2015 van kracht zullen zijn. “Het heeft lang geduurd, maar eindelijk komt er een simpelere regeling”, vindt secretaris Hubert Andela.

“De oude regeling was gebaseerd op Europese regels, die voor touringcar en vrachtvervoer gelden. Dat vervoer gaat over veel langere afstanden. Taxi is local business. De regels waren veel te vergaand. Bovendien zijn de regels nu meer in lijn met die in de ons omringende landen.”

bron:taxipro

Nieuwe rij- en rusttijden overtreden wordt echt moeilijk was last modified: september 22nd, 2015 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT