Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6%

taximetertarief

De maximumtarieven voor de straattaxi zijn geïndexeerd met 2,6% door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De indexatie is gelijk aan de samengestelde OV-index. De eventuele afschaffing van de maximumtarieven wordt onderzocht tijdens de evaluatie van het dubbel tariefsysteem later dit jaar. Dat blijkt uit de publicatie van de nieuwe tarieven in de Staatscourant.

De nieuwe maximumtarieven mogen per direct gewijzigd worden in de taximeters.

Het maximale starttarief voor taxi’s wordt verhoogd van 2,89 euro naar 2,95 euro. Het maximale kilometertarief gaat van 2,12 euro naar 2,17 euro. Het wachttarief in de taximeter gaat van 35 cent naar 36 cent per minuut.

Taxibussen

Het kilometertarief voor taxibussen gaat van 2,67 euro naar 2,73 euro. Het starttarief voor taxibussen gaat van 5,87 euro naar 6,00 euro. En de wachttijd in de taximeter voor deze categorie wordt verhoogd van 40 cent naar 41 cent per minuut.

De chauffeur kan een hoger wachttarief dan het metertarief in rekening brengen als dat is afgesproken voordat de taxirit is begonnen. Het wachttarief geldt bijvoorbeeld als de taxichauffeur moet wachten als de vergadering van zijn passagier uitloopt. Het maximale wachttarief is verhoogd van € 39,79 per uur naar € 40,65 per uur.

Samengestelde OV-index

Jaarlijks vindt er een indexering van de vervoerstarieven plaats op basis van de Samengestelde OV-index. Die bestaat uit een indicator voor de te verwachten loonkostenstijging, een schatting van de algemene prijsontwikkeling en een energie-index voor de ontwikkeling van de energiekosten van voertuigen.

De te verwachten loonkostenstijging betreft een schatting van de loonvoet marktsector (wegingsfactor 65%). De schatting van de algemene prijsontwikkeling betreft de prijsmutatie van de netto materiële overheidsconsumptie (wegingsfactor 27,8%). De prijsmutaties van brandstof hebben een wegingsfactor van 7,2%.

Loonvoet

Voor de gegevens wordt gebruik gemaakt van de Macro Economische Verkenningen en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verwachte stijging van de loonvoet marktsector bedraagt 3,85%. De prognose voor de stijging van de materiële overheidsconsumptie is –0,80%. De stijging van de prijs van dieselolie aan de pomp is –1,65%.

In de genoemde percentages is tevens een correctie verwerkt ten aanzien van de gereali-seerde cijfers in 2013. Gecombineerd met de wegingsfactoren levert dit een Samengestelde OV-index voor 2015 op van 2,16%. De maximumtarieven zijn overeenkomstig dit percentage verhoogd.

Administratieve lasten

De regeling heeft betrekking op taxiondernemers die actief zijn op de straattaximarkt (telefonisch bestellen, aanhouden op straat of taxistandplaats). Als taxiondernemers op basis van de nieuwe (geïndexeerde) maximumtarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven, kan dit administratieve lasten tot gevolg hebben.

De (administratieve) lasten hangen samen met het (laten) aanpassen van de taxameter, downloaden, printen en invullen van nieuwe tariefkaarten, vervangen van tariefkaarten binnen en buiten het taxivoertuig.

Nieuwe tariefkaarten

“De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de aanpassing van de taxameters komen overeen met: 12.000 taxi’s x 0,25 uur x € 49 = € 147.000″, meldt IenM. “De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de nieuwe tariefkaarten komen overeen met: 12.000 taxi’s x 0,5 uur x € 28 = € 168.000.”

Als alle taxiondernemingen deze handelingen verrichten komen de totale (administratieve) lasten overeen met € 315.000. Per taxivoertuig zou dit neerkomen op € 26,25. De feitelijke lasten kunnen lager uitvallen omdat het mogelijk is dat in de praktijk niet alle taxiondernemers de (geïndexeerde) maximumtarieven doorberekenen.

Consultatie

Het concept van onderhavige regeling is conform artikel 106 van de Wet personenvervoer 2000 ter consultatie voorgelegd aan de sector. Op de conceptregeling zijn vijf inhoudelijke reacties binnengekomen.

Landelijke franchiseorganisatie DVG Personenvervoer heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de indexatie.Ook brancheorganisatie KNV Taxi en vervoersmaatschappij Connexxion hebben aangegeven het eens te zijn met de indexatie, maar merken hierbij op dat zij de voorkeur geven aan afschaffing van de maximumtarieven.

Afschaffing maximumtarieven

“De eventuele afschaffing van de maximumtarieven zal worden onderzocht in het kader van de evaluatie van het dubbel tariefsysteem volgend jaar. Met onderhavige wijziging wordt slechts beoogd om de bestaande maximumtarieven te indexeren”, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld.

De gemeente Den Haag geeft te kennen dat de taxi als duur wordt ervaren en dat de redelijkheid van het tarief nadere toelichting behoeft. “De onderhavige regeling strekt tot indexering van de tarieven op basis van de Samengestelde OV-index. De wenselijkheid van de maximumtarieven zelf komt aan de orde in de evaluatie van het dubbel tariefsysteem”, licht Mansveld toe.

Kosten taxibranche

Reizigersorganisatie Rover merkt op dat de kosten voor de taxibranche gedaald zijn. Zo wijst Rover op de goedkopere brandstof en geeft aan dit graag terug te zien in de indexatie van de tarieven.

Mansveld: “In de Samengestelde OV-index zijn de prijsmutaties voor brandstof verwerkt, waardoor de daling van de brandstofprijzen tot uiting komt in de indexatie van de tarieven. Er zijn echter ook andere factoren betrokken in de Samengestelde OV-index, waardoor er per saldo sprake is van een procentuele stijging.”

 bron:taxipro

 

Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6% was last modified: september 22nd, 2015 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT