Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer

Er zal de komende jaren waarschijnlijk geen verhoging van de pensioenuitkeringen of pensioenaanspraken plaatsvinden bij het Pensioenfonds Vervoer. Dat betekent dat deelnemers niet worden gecompenseerd voor de inflatie. Want hoewel het vermogen is gestegen, is dat ook gebeurd met de verplichtingen. Dat meldt het Pensioenfonds Vervoer in haar kwartaalbericht 2 over 2015.

In totaal heeft het pensioenfonds 635.500 deelnemers en beschikt over € 19,6 miljard aan belegd vermogen. Ook de taxibranche neemt via de CAO Taxivervoer verplicht deel aan het Pensioenfonds Vervoer.

Voorgeschreven rente

“Tegenover de stijging van het vermogen van de afgelopen jaren staat dat, door de enorme rentedaling, de marktwaarde van de pensioenverplichtingen berekend met de door DNB voorgeschreven rente (‘UFR’), ook zeer fors is gestegen”, meldt het fonds.

“Daar komt bij dat de regelgeving in 2015 verder is aangescherpt, waardoor pensioenfondsen nog hogere buffers moeten aanhouden. Door deze ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat een verhoging van de pensioenuitkeringen of de pensioenaanspraken de komende jaren zal plaatsvinden.”

Negatief rendement

Het Pensioenfonds Vervoer heeft het eerste halfjaar van 2015 een negatief rendement gemaakt. Er werd 1,13% verlies geleden op de beleggingen. Oorzaak daarvan is het negatieve sentiment op de aandelenbeurzen. De UFR-dekkingsgraad bedroeg op 30 juni 108,3%. Aan het einde van 2014 bedroeg de dekkingsgraad nog 111,7 en aan het einde van het eerste kwartaal in 2015 was het 107,2%.

De tweede helft van het kwartaal keerde het sentiment op de aandelenbeurzen, door de vrije val van de Chinese aandelenbeurs en een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone. Ook de staatsobligatiemarkten in de eurozone kwamen in de greep van de discussies over Griekenland. “Onzekerheid, hoop en pessimisme wisselden elkaar af en leidden op dagbasis tot flinke marktbewegingen in aandelen en obligatiemarkten”, aldus het pensioenfonds in haar kwartaalverslag.

Beleggingen

Voor een goed pensioen is het nodig dat het pensioenfonds op langere termijn een positief beleggingsrendement haalt. Zonder de opbrengsten uit de beleggingen was het pensioen nu veel lager en de premie veel hoger.

“Pensioenfonds Vervoer heeft een defensief risicoprofiel”, licht het fonds toe. “Daarom hebben we ons verzekerd tegen dalende rentes. Dit heeft ons van 2009 tot en met 2012 en in het jaar 2014 hoge rendementen opgeleverd van tussen de 10 en 30%.”

Uitkeringen

In 2013 was het rendement echter negatief, namelijk -1,6%. Dat werd veroorzaakt door de in dat jaar gestegen rente. “Dankzij dit voorzichtige beleid heeft de dekkingsgraad zich, ondanks de per saldo in de afgelopen 6 jaar flink gedaalde rente, goed ontwikkeld. Daardoor heeft het pensioenfonds in het verleden niet hoeven korten op de pensioenuitkeringen of opgebouwde pensioenen.”

Het vermogen van Pensioenfonds Vervoer is in de eerste helft van 2015 per saldo licht gestegen. Het behaalde beleggingsrendement van minus 1,1% was weliswaar licht negatief, maar de ontvangen pensioenpremies waren (zoals gebruikelijk) hoger dan de pensioenuitkeringen en de kosten.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen het financiële vermogen en het bedrag aan pensioenen dat tot de laatste nu bekende actieve of gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is overleden moet worden uitgekeerd. Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is in het tweede kwartaal van 2015 gestegen van 107,2% per eind maart 2015 naar 108,3% per eind juni.

Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer was last modified: september 22nd, 2015 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT