Gemeenten krijgen deksel op neus na bezuinigingen op Regiotaxi

De gemeenten in de regio’s Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en De Vallei krijgen het deksel op hun neus nadat uit alle macht geprobeerd is om te bezuinigen op het wmo-vervoer binnen de Regiotaxi.

De gemeenten hebben er alles aan gedaan om het gebruik van de dienst terug te dringen. En draaien nu op voor de financiële gevolgen daarvan. Zij moeten betalen voor nooit verreden ritten, omdat het volume fors lager is dan was voorgespiegeld bij de aanbesteding.

Zo moet de gemeente Berkelland noodgedwongen 97.124 euro meebetalen vanwege problemen bij de Regiotaxi, meldt de Stentor. De gemeenteraad is al eerder in een besloten vergadering geïnformeerd over de kwestie, die nu pas via het college naar buiten komt.

Laag tarief

Het regiotaxivervoer werd in januari 2013 gegund aan Willemsen de Koning. Het vervoer zou worden uitgevoerd met lagevloerbussen die rijden op groen gas. Hiervoor moest flink geïnvesteerd worden. Terwijl het tarief van de vervoerder enorm laag was. Concurrenten in de taxibranche keken toen al vol ongeloof naar de combinatie van dergelijke voertuigen, infrastructuur en het lage tarief. Het zou praktisch niet haalbaar zijn.

Diverse anderen hadden al ingeschat dat het volume flink zou afnemen, omdat er volop ritten in het OV-deel van de Regiotaxi zat bij de toen rijdende vervoerders, welke met de bepalingen in het nieuwe bestek als oneigenlijk gebruik zou worden bestempeld. En toen het contract eenmaal was ingegaan, bleek dat er nog minder ritten besteld werden. Daardoor kreeg Willemsen de Koning veel minder omzet binnen dan was voorgespiegeld.

Bezuinigingen

Het lage aantal ritten is veroorzaakt door diverse bezuinigingsmaatregelen van de provincie en gemeenten. Want zij waren bang dat er juist teveel gebruik van de dienst zou worden gemaakt, waardoor de kosten zouden toenemen. Aanvankelijk werd er dus veel bespaard door de maatregelen en de lage prijs van de vervoerder.

Maar die dreigde failliet te gaan vanwege de lage omzet. En nu blijkt dat wanneer overheden niet bijspringen, de Regiotaxi in de hele provincie omvalt. Daarom besloot de provincie een extra maandelijks voorschot van maximaal twee ton te verlenen om te voorkomen dat Willemsen de Koning de stekker uit het vervoer zou trekken. Het contract wordt tot 1 juli 2015 voortgezet, zodat er tijd is om een andere vervoerder te zoeken.

Schadevergoeding

Intussen heeft Willemsen de Koning in een rechtszaak tegen de provincie 4,7 miljoen euro schadevergoeding geëist. De gemeenten moeten de ritten betalen die wel waren voorgespiegeld, maar er in de praktijk niet waren. De rechter moet bepalen op hoeveel geld het bedrijf recht heeft.

In de vervoerscontracten is namelijk een regeling opgenomen voor het compenseren van het lagere aantal ritten. Provincie Gelderland en Willemsen de Koning verschillen echter van mening over de uitleg van de regeling en daarmee over de hoogte van deze compensatie. In afwachting van de uitspraak van de rechter hebben de partijen de overbruggingsregeling van twee ton per maand getroffen, waardoor de regiotaxi’s kunnen blijven rijden.

Aanbesteding

Op grond van het aanbestedingsbestek van de Provincie Gelderland was WdK in 2012 uitgegaan van 1,4 miljoen ritten per jaar voor de vier betrokken regio’s. Al zeer snel na de aanvang van het contract in 2013, bleek dat de vervoervolumes veel lager waren dan vermeld in het bestek van de aanbesteding. (circa 3.900 per dag). In de praktijk blijken er dat circa 1 miljoen per jaar (2.800 per dag).

“De afwijking van het volume was gemiddeld 25 procent lager en deed zich in alle vier de regio’s voor, met een uitschieter van 43 procent in één regio”, licht Paul Baeten, woordvoerder WdK toe. “Dat heeft een fors negatieve invloed op de mogelijke combinatiegraad.”

Betalen

De rechter doet in het voorjaar 2015 uitspraak over deze bodemprocedure. Daarna wordt de bevoorschotting (overbruggingssregeling) verrekend. Maar hoe de uitspraak ook is; de bezuinigingsdrift van de betrokken gemeenten zorgt ervoor dat zij moeten betalen voor ritten die nooit zijn verreden.

 

Gemeenten krijgen deksel op neus na bezuinigingen op Regiotaxi was last modified: februari 11th, 2019 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT