Den Haag | Combinatie taxichauffeur en Albert Heijn-medewerker leidt tot fikse boete

ilt inspectie

Taxichauffeurs die na hun dienst ook nog ergens anders gaan werken, moeten goed oppassen dat ze geen torenhoge boetes krijgen. Een Utrechtse medewerker van de Albert Heijn die ook zzp-taxichauffeur is, heeft een boete gekregen van maar liefst 4500 euro. Vanwege de combinatie van taxichauffeur en supermarkt-medewerker, heeft hij volgens de inspectie de rusttijden overtreden. Want rusttijd is dus niet ‘geen taxi rijden’, maar hiervoor geldt ‘helemaal niet werken’, zo blijkt uit de zaak. Het is overigens zeer uitzonderlijk dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete oplegt omdat er te weinig rust is genoten vanwege een combinatie van twee verschillende banen.

De chauffeur ging in beroep bij de bestuursrechter in Utrecht, daarbij ondersteund door Duco Douwstra van de Stichting Taxibelangen Nederland. Maar de rechter heeft het bezwaar van de man vorige week ongegrond verklaard.

Taxi-controle

De taxichauffeur werd vorig jaar aangehouden bij een taxi-controle van de ILT in Utrecht. Hij verklaarde naast taxichauffeur ook werkzaam te zijn bij de Albert Heijn in Geldermalsen. Vervolgens heeft de ILT-inspecteur zijn werktijden opgevraagd bij de Albert Heijn en die gecombineerd met de registratie van de rij- en rusttijden als taxichauffeur.

Na het onderzoek legde ILT een flinke boete op; die bedroeg maar liefst 4500 euro. “De overtredingen bestaan er uit dat de man, gelet op de combinatie van twee banen, in de periode van 21 april 2014 tot en met 18 mei 2014 acht keer te weinig rusturen heeft gehad”, blijkt uit het vonnis. Want taxichauffeurs moeten na hun dienst een minimale periode van rust houden. En dat is hier niet gebeurd, want de man ging aan het werk bij de Albert Heijn.

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Hij heeft een boete gehad voor overtreding van artikel 2:5.1 tweede lid van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in combinatie met artikel 8 van de Europese Verordening (EG). Die laatste bepaalt een taxichauffeur binnen elke periode van 24 uur van de voorafgaande dagelijkse rusttijd een nieuwe dagelijkse rusttijd moet hebben genomen van minimaal 9 uur (verkort) of 11 uur. En door de combinatie van twee banen, heeft de man hier niet aan voldaan. Je mag dus volgens de ILT en deze bestuursrechter niet 8 uur op de taxi rijden en vervolgens 8 uur gaan werken bij de Albert Heijn.

Bijzonder wrang in deze kwestie is dat de chauffeur volgens de rechter verplicht is mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij kan zich niet beroepen op zijn zwijgrecht als hem door de ILT wordt gevraagd of hij ook ergens anders werkzaam is. Volgens de rechter zijn taxichauffeurs namelijk verplicht om mee te werken met een mondelinge ondervraging door de ILT. Pas als er sprake is van een concrete verdenking door de ILT (nadat de man heeft toegegeven ook nog ergens anders te werken), dan geldt het zwijgrecht.

Rij- en rusttijden

Het verweer van de man dat hij niet op de hoogte was van de regeling dat uren bij de Albert Heijn van invloed zijn op de rij- en rusttijden van taxichauffeurs, daar ging de rechter niet in mee. “De chauffeur behoorde te weten dat hij zich als taxichauffeur en als medewerker van Albert Heijn BV aan de voor hem geldende rusttijden moest houden. En als hij dat niet deed, hij de ATBv (Arbeidstijden Besluit Vervoer, red.) overtrad en aan hem een boete kon worden opgelegd”, aldus de rechter.

De man zit in de schulden, hij heeft niet voor niets twee banen. Maar zijn pleidooi dat de boete van 4500 euro disproportioneel hoog is voor een taxichauffeur, had geen kans van slagen. “Dat de boete nu hoog uitpakt, vindt vooral zijn oorzaak in de omstandigheid dat het hier om acht verschillende overtredingen gaat die in een korte tijd zijn begaan”, zegt de rechter.

Meer inkomen

“De ILT heeft verder benadrukt dat de chauffeur door overtreding van de rusttijden meer inkomen heeft gehad dan iemand die zich wel aan de rusttijden heeft gehouden. En dat dit aspect ook meeweegt bij de vaststelling van de hoogte van de boete. De rechtbank acht deze toelichting op de boetebedragen redelijk en volgt de chauffeur daarom niet in zijn – overigens verder niet onderbouwde – standpunt dat de boetebedragen voor een taxichauffeur zonder meer disproportioneel zijn”, luidt de uitspraak. Hij moet eerst aannemelijk maken dat hij door de boete van 4500 euro onevenredig hard wordt getroffen.

Overigens is het Arbeidstijdenbesluit vervoer eind vorig jaar aangepast, waarbij de verplichte rusttijden zelfs nog iets langer zijn geworden. Taxichauffeurs vallen volgens het tweede lid van artikel 2:5.1 tegenwoordig niet meer onder de Europese verordening. Voor hen geldt voortaan: in elke aaneengesloten periode van 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 10 uren; en in elke aaneengesloten periode van 7 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd van ten minste 36 uren. En daarbij geldt dus dat te vroeg gaan vakkenvullen bij de Albert Heijn na een taxidienst kan leiden tot boetes van duizenden euro’s.

Door: Bart Pals

 

Den Haag | Combinatie taxichauffeur en Albert Heijn-medewerker leidt tot fikse boete was last modified: september 22nd, 2015 by TCH
Taxi Centrale Haaglanden (TCH den Haag) Donau 102-104, 2491BC |Den HaagZH Nederland

creditcard
© 2017 - Taxi Centrale Haaglanden
Webdesign : See-IT